Jdi na obsah Jdi na menu
 


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ČESKÁ LÍPA

 

40.výročí mladých hasičů
 
V létě roku 1945 se za účasti 85 členů ustavil smíšený požární sbor.1.předsedou byl E.Rolný a velitelem A.Svoboda..
      V roce 1964 byla v České Lípě velká slavnost na počest 100.výročí vzniku požární ochrany.Členové naší ZO se zúčastňují pravidelně soutěží požárních družstev,ve kterých dosahují dobrých výsledku a to hlavně v přeboru jednotlivce,kde se do celostátního kola probojovala již celá řada našich členů. Z nich p.Zdražilová se v roce 1969 stala přebornicí ČSR.
Náš požární sbor působil již na několika místech ve městě,(v Havlíčkově ulici,v ulici Roháče z Dubé,  Tržní ul. Zámecké a nyní ve Staré Lípě)a vždy si tyto objekty museli sami upravit.
V roce 1979 po požáru n.p.Benzina Č.Lípa,za svůj čin obdržel soudruh Frydrych odznak za statečnost. V letošním roce 2007 má náš Sbor 87 členů z toho 28 členů je do 18 let.
      S mládeží náš sbor začal pracovat už v roce1962, kdy vznikl první oddíl. Za 45 let své činnosti prošlo oddílem přes 700 dětí, z niž někteří pracují ve Sboru i nadále, někteří se rozhodli studovat hasičskou školu a pracují jako profesionální hasiči.
O výchovu mladých hasičů se postaraly vedoucí p.Frydrychová, p.Semerádová, p.Frydrych,p.Šrámková, p.Gleichová a p. Říhová. Oddíl mladých hasičů za celou svou éru odpracoval přes 2500 brigádnických hodin, odevzdal přes 6t druhotných surovin, zúčastnil se mnoha akcí, předvedl ukázky ze svojí činnosti

Od roku 2005 pracují v oddíle i děti mladší 6-ti let v tzv. přípravce. Průkopníky této kategorie byli Vítek Kopas, Nikolka Slezáková, Eliška Hloušková, Nicolka Prokýšková a Lukášek Honosek. V současné době v družstvu přípravky 6 dětí, kdy nejmladšímu byli 3 roky.

 

60.-léta-začátek činnosti mladých hasičů 

Píše se podzim roku 1962 a při Dobrovolných hasičích města Česká Lípa začínají působit i mladí lidé, kterých se ihned po jejich zájmu ujímají zkušení hasiči.
11.září 1962 zahajují svou činnost dívky z II.základní a střední školy v Berkově ulici.. Desetičlenné družstvo mladých dívek se ihned zapojuje do práce v požární ochraně pod vedením p. Košťála Františka a Zdeňka Frydrycha. Oba vedoucí seznamují dívky ze základy hasiči a pomalu je připravují na soutěže. Jejich příprava je oceněna úspěchem a dívky vyhrávají jak okrsková, tak i okresní kola a  22. června 1963 se účastní v Terezíně krajského kola pro mládež. Přestože se jedná o kolektiv dívek, které nemají ještě dostatečné zkušenosti, podaří se jim zkušenější soupeře porazit a krajskou soutěž vyhrávají.. Přes léto pracují ve žňových hlídkách mládeže a získávají další zkušenosti.
Na podzim roku 1963, dostávají k dispozici i novou vedoucí p. Šrámkovou Hanu, která se obětavě věnuje práci s mládeži i v dalších letech.. V roce 1963 – 1964 se dívky připravují na plnění odznaku „Mladý hasič“, který všichni získaly.

V letech 1964 – 1970 se družstvo dívek vždy objevuje na prvním místě a v okrese i kraji nemá přemožitele. V letních měsících se zúčastňují žňových hlídek a chrání majetek. V roce 1966 připravují svatbu svých vedoucích p.Frydrycha a sl.Šrámkové, které se zúčastňují.. V roce 1968 utváří členky oddílu spolu s ostatními ženami, družstvo žen.

 

 70.-léta
V roce  únoru roku 1970 dojde k ustanovení pionýrského oddílu mladých hasičů pod vedením sl. Čermákové Marie. Oddíl tvoří 12 členů, kteří se ihned zapojí do „Pionýrské soutěže :“25““. Soutěží v tábornických dovednostech, štafetách 2x100m, a terénním běhu na 2,5 km. V této soutěží obsazují 2.místo.
Rok 1972 je významným rokem pro mladé hasiče, kdy se sjednocuje jejich práce je vyhlášena celorepubliková soutěž PLAMEN. Oddíl mladých hasičů, který tvoří 12 členů vede sl. Palmeová Kristýna, se do této soutěže zapojuje a ze ziskem 257 bodů získává 1. místo. V tomto roce je odevzdáno 900 kg želena, 113 kg hadrů a 19 kg starého papíru.
V roce 1973 pod vedením sl. Čermákové a Palmeové se všech 11 členů zapojuje do celoroční pionýrské hry“Pionýrské putování – P 25 – po stopách partyzánské skupiny Waltro“. Uskuteční se různé výlety např. Dutý kámen, Varhany, Bobří vodopády, Hřensko, Klíč apod..V průběhu roku se odevzdá 1114 kg odpadu a odpracuje přes 230 brigádnických hodin..Při konání II.ročníku hry Plamen oddíl získává 995,5 bodů, což je 1.místo, čímž je potvrzen postup do krajského kola
kde oddíl v silné konkurenci obsazuje 6.místo. Je uspořádán první hasičský tábor ve Stvolínkách a krajské soustředění v Úštěku.Na základě dohody byla navázána družba s mladými hasiči z Horní Libchavy.  
Píše se rok 1974 a oddíl čítá 28 členů, kteří pracují ve dvou družstev. Zúčastňují se celorepublikové soutěže pionýrských oddílu „Expedice 30“. Je navázána družba s hasiči se Svoru a společně je odevzdáno 266,6 kg železa, 252 kg starého papíru,, 245 kg hadrů,, 53 kg mědi a odpracováno 300 brigádnických hodin. S celkovým součtem 1116 bodů obhájeno prvenství z předchozího roku. V krajském kole, které se uskutečnilo v Úštěku jsme obsadili 3. místo. V průběhu letních prázdnin, byla účast ve žňových hlídkách, kdy při jedné byl zpozorován požár od lokomotivy, kteří naši členové uhasili v začátcích.
V roce 1975 pracovali dva kolektivy pod hlavičkou dvou pionýrských skupin. Oddíl pionýrské skupiny Aničky Horníkové tvořilo 15 členů, kteří pod vedením p. Frydrychové v okresním kole zvítězili a v krajském kole, které se opět uskutečnilo v Úštěku obsadili 3.místo.
Oddíl pionýrské skupiny Marušky Kudeříkové tvořilo 12 členů, pod vedením sl. Čermákové a sl. Palmeové, která v průběhu roku změnila příjmení na Tillovou s 391 body obsadil 4.místo.Koncem roku 1975došlo ke sloučení obou kolektivů.

            V letech 1976 – 1979 nedošlo k žádným podstatným změnám,. Změna byla zaznamenána v roce 1978, kdy došlo ke změně příjmení vedoucí oddílu sl. Čermákové za p. Šrámkovou. V těchto letech oddíl navštěvovalo průběžně 15 členů a pod vedením p. Šrámkové a p. Frydrychové se vždy umísťovali do  pátého místa.

 

LÉTA OSMDESÁTÁ
  
V roce 1980 navštěvovalo oddíl mladých hasičů pod vedením p. Šrámkové a instruktory Z.Frydrychové, 16 dětí, kteří plnily v průběhu různé úkoly. Zúčastnily se různých výletů – Praha, Hřensko, Přibyslav apod. Odpracovali 45 brigádnických hodin a odevzdali 458 kg odpadu. Zúčastnili se sportovně branné soutěže „O Partyzánský samopal“. Ve hře Plamen s počtem 64.bodů obsadily 6.místo.
Píše se rok 1982 a v oddíle pracuje 8 dětí, kteří věkově ustaveni do kategorie starší. Pod vedením instruktory Frydrychové plní různé úkoly: odpracovali 35 hodin, odevzdali 145 kg druhotných surovin, předvedli ukázky své práce v PT v Holanech či Jiráskově divadle, zúčastnili se branné soutěže „O partyzánský samopal“ a ve hře Plamen s počtem 306 bodů obsadily 5.místo.
V oddíle mladých hasičů, roku 1983, pod vedení p. Frydrychové H. a instruktorky sl. Frydrychové Z. pracovalo 30 dětí, kteří byly rozděleni do tří družstev:kolektiv mladších – 12 členů – 8. – 9. místo hra Plamen Kolektiv mladších při dětském domově – 12 členů – 16. místo ve hře Plamen, a kolektiv starší tvořilo 8 členů, kteří ve hře Plamen obsadily 22.místo. V tomto roce byli předvedeny ukázky ke Dni Svazarmu či ZŠ Slovanka, odpracováno 145 brigádnických hodin, uskutečněni výlety do Orlických hor, Prahy, pochod Máchovým krajem. V rámci družby byla s SDH Sever, Horní Libchava a Svor uskutečněna návštěva minikina.
V letech 1984 – 1988 prošlo oddílem mladých hasičů pod vedením Z. Frydrychové, M.Šrámkové, M.Říhové a S. Gleichové přes 90 dětí. V tomto období byly kolektivy evidovány ve třech základních školách, při domě dětí a v dětském domově. Družstva vždy dosahovala umístění na předních místech.. V průběhu let se uspořádali různé výlety: Praha, Bezděz,Peklo, Přibyslav, Nový Oldřichov, Varhany apod. Bylo odevzdáno 1864 kg, druhotných surovin 634 hodin odpracováno. Byl převzat patronát nad dětmi z MŠ Chelčického, pro které byly připravovány různé akce např. Den dětí, ukázka, pohádky, pohádkový les apod. Účast na různých sportovních soutěžích např. O Partyzánský samopal, O putovní pohár ZŠ Sever – vždy byly mezi prvními. Zúčastňovali se různých pionýrských soutěží např. PAMĚŤ, O PIONÝRSKÝ PAPRSEK, apod. Prohloubena družba s mladými hasiči z Volfartic, Svor.
Po dlouhých patnácti letech se oddílu mladých hasičů v roce 1989 opět podařilo postoupit do krajského kola, které se konala v Hrobcích v okrese Litoměřice. Zde oddíl nezklamal a v poměrně velké konkurenci obsadil 3.místo.V tomto roce opět pracovali tři oddíly mladých hasičů celkem 39 dětí.Koncem roku došlo ke změně politické scény, která se podepsala i na nás, především novou ideou a stavbou požární ochrany.

 

90.léta 20.století
 
 
Počátkem 90. let pracovalo pod vedením sl.Frydrychové, která se v roce 1990 provdala,p. Šrámkové a p.Říhové 45 mladých hasičů rozdělených do dvou oddílu a třech družstev. Všechny družstva se umístila vždy na předních místech. V roce 1992 došlo ke sloučení oddílu pod jeden a vedoucím byla ustanovena p. Semerádová. Byly uspořádány různé výlety např. Praha, Svojkov, Litoměřice, Liberec apod. Opět byla utužována družba s mladými hasiči z Volfartic
Rok 1993 se opět zapsal do podvědomí všech hasičů našeho SDH, neboť jsme opět postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo ve Vratislavicích., kde jsme obsadili 2. místo a postup na republiku nám utekl pouze o jeden jediný bod. V tomto roce v oddíle pracovalo 15 dětí.
 Rok 1994 byl opět zaznamenán úspěchem a my jsme jeli zopakovat dobrý úspěch z předcházejícího roku na krajské kolo, které se uskutečnilo v Duchově. Zde se nám však moc dobře nedařilo a my jsme skončili na 5. místě.
V roce 1995 pracovalo ve čtyřech družstvech 50 dětí, rozdělených do čtyř kategorií. Z důvodu neznalostí však došlo ke sloučení a byly vytvořeny pouze dvě družstva ve dvou kategoriích. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích 2.místa.
V tomto roce se konaly i oslavy založení našeho Sboru a to 130výročí, na které jsme se připravovali.
Rok 1996 byl první rokem, kdy jsme se vydali získávat zkušenosti i do jiných okresů a zúčastnili jsme se soutěže pro mladé hasiče v Romitále pod Třemšínem.
Koncem devadesátých let prošlo oddílem mladých hasičů na 50 dětí, které pracovali ve dvou kategoriích. Obě družstva se umístili vždy na předních místech. Pouze jednou a to v roce 1999 byl opět vybojován postup do krajského kola, kterého jsme se však nemohli z důvodu karantény zúčastnit.

 


Počátek 21.století
 
V roce 2000 probíhali 135. oslavy založení našeho Sboru. V tomto roce v oddíle pracovalo 20 dětí rozdělených do dvou kategorii. Probíhali ukázky činnosti např. v MŠ Arbesova,v pionýrských táborech apod. Bylo odpracováno 58 brigádnických hodin a odevzdáno 368 druhotních surovin. V kategorii mladších jsme obsadili 1. místo a v kategorii starších pěkné 3.místo.
V letech 2001 – 2002 prošlo pod vedením p. Semerádové na 50 dětí. V těchto letech se vytvářel základ kolektivů, který je stabilní do dnešních dní. V těchto letech se poprvé začali pořádat pohárové soutěže pro mladé hasiče v našem okrese. My jsme se těchto pohárových soutěží zúčastnili a vždy jsme se umístili na prvních místech. Ve hře Plamen jsme v kategorii mladší vždy obsadili 1.místo a starší vždy třetí místo.
V roce 2002 jsme se rozhodli uspořádat 1. ročník Dětské ligy pro mladé hasiče, který tvořily dvě disciplíny a to požární útok s překážkami a požární kuželník. Tohoto prvního ročníku se zúčastnilo pouze šest kolektivů a my jsme v obou kategoriích obsadili. 3.místo.
Psal se rok 2004 a nám se v tomto roce opět podařilo nemožné a svým vítězstvím v kategorii starší jsme si vybojovali postup do krajského kola, které se konalo ve Frýdlantu v Čechách. Na této soutěži jsme se umístili na 8. místě. Dalšího kola naší ligy se zúčastnili pouze mladší, kteří opět pohár nevyhráli..
Rok 2005 byl opět ve znamení velkých příprav na oslavy 140,založení našeho Sboru a 40.výročí založení profesionálních hasičů, které se uskutečnilo ve velkém a slavilo se před kulturním domem Crystal. Ve hře Plamen jsme v kategorii mladší opět obsadili 1. místo a v kategorii starších 3.místo.V letošním roce jsme poprvé začali pracovat s kategorií PŘÍPRAVKA, kterou tvořili děti do 6-ti let. Prvními průkopníky této kategorie byl Vítek Kopas, Eliška Hloušková, Nikolka Slezáková, Nicolka Prokýšková a Lukášek Honosek, kteří byli při oslavách slavnostně přijati za členy mladých hasičů.
V tomto roce 2006 jsme zaznamenali veliký úspěch v naší Dětské lize, a nám se konečně po dlouhých pěti letech, podařilo vyhrát Putovní pohár. Neztratili jsme se ani ve hře Plamen, kde poprvé soutěžily naši maláčci, kteří se vůbec nebáli svých větších soupeřů. V kategorii mladší tak jako každý rok obsadili 1. místo a v kategorii starší 3. místo

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář