Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohárová soutěž muži a ženy-o putovní pohár města Česká Lípa

Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa

si dovoluje vás pozvat na

2. ročník soutěže dospělých

v požárním útoku

O putovní pohár města Česká Lípa.

 

                            PROPOZICE SOUTĚŽE

 

 

1. NÁZEV SOUTĚŽE:

 Pohárová soutěž – O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA ČESKÁ LÍPA

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pohárovou soutěž organizuje a technicky zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů v České Lípě pro členy SH ČMS a družstev jiných občanských sdružení působící v oblasti požární ochrany a pro členy jednotek požární ochrany.

 1. Termín a místo konání:

Soutěž proběhne v sobotu 21.4.2018 na parkovišti pod nemocnicí

V případě neznalosti České Lípy bude zaslán plánek e-mailem.

 

 1. Program soutěže: časový průběh bude ještě upřesněn.

8.00 – 8.45 hod.  -        příjezd a prezentace soutěžících

9.00 – 9.15 hod.  -        slavnostní zahájení soutěže, nástup soutěžících

9.20 – 13.00 hod. -        zahájení a průběh soutěže

     13.00 hod.           -        vyhlášení výsledků a ukončení soutěže je orientační, bude provedeno dle počtu přihlášených soutěžících.

 1. Velitel soutěže:

Velitel soutěže bude jmenován před konáním soutěže:  

 1. Hlavní rozhodčí:

Hlavní rozhodčí soutěže bude jmenován před konáním soutěže:

 1. Přihláška do soutěže:

Přihlašovatel (soutěžní SDH)l zašle přihlášku pořadateli soutěže na email: jsdhceskalipa@seznam.cz nebo na č. t. 604 543 929 Stanislav Šedivý  

 do 13.4.2018  a písemnou přihlášku přivezou soutěžní družstva sebou.

 1. Losování:

Losování startovních čísel bude provedeno při nástupu soutěžních družstev.

 1. Doprava:

      Dopravu si zabezpečuje každý soutěžící družstvo na své náklady.     

 1. Kontaktní osoba:

Případné dotazy a informace podá Šedivý Stanislav tel. čísle 604543929 kdykoliv.            

ch) Startovné:

         Startovné činí 100 Kč za soutěžní družstvo a úhrada bude provedena při prezentaci

 1. Pojištění:

Soutěž je zařazena v kalendářním plánu soutěží Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska na rok 2017. Jiné pojištění pořadatel nezajišťuje.

            

 1. Ceny:

                    Soutěžit se bude o putovní pohár pro každou kategorii, kterou získá vítěz.Pokud se podaří jednomu družstvu získat pohár 5x za sebou, stane se jeho majitelem a pořadatel soutěže dodá nový. Vítězné soutěžní družstvo je povinno zabezpečit vyhraný putovní pohár proti poškození či zcizení. Před konáním nového ročníku navrátit nejpozději 14 dní, aby mohl pořádající SDH připevnit štítky vítěze z předešlého ročníku. V případě ztráty či poškození organizátor zajistí nový na náklady současného držitele a vyžaduje si právo kontroly poškození poháru.

 

3. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

   Kategorie a disciplíny soutěže:

         Soutěže se mohou zúčastnit družstva mužů a žen.

         Soutěžní družstva budou 7 členné, min. 5 členné.

 

 1. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:

Ženy, muži  je možno do družstev zařadit tři členy starší 15 let na vlastní nebezpečí

Ženy: mohou zařadit 2 muže (muži nesmí dělat spoj savic, rozdělovač). 

 Muži: bez rozdílu umístění mohou zařadit 2 ženy

 

     c. Soutěž je složena ze dvou disciplín:

                  - požární útok (dle přiložených propozic)

  - požární kuželník - 3 členové družstva

 4. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 Podmínky požárního útoku platí pro muže, ženy.

             Pro všechny kategorie budou použity pro dopravní vedení 2 hadice B 75

             Soutěž bude dvoukolová (v případě nepřízně počasí či velkého počtu soutěžících, si pořadatel vyhrazuje právo zkrátit soutěž na jedno kolo).

5. NÁŘADÍ PRO POŽÁRNÍ ÚTOK:

- Podle směrnic pro hasičské sportovní soutěže pravidlo 47 odstavec 10

- Start pokusu bude proveden s motorovou stříkačkou v chodu

- Osobní vystroj: opasek šíře 50mm s kovovou přezkou nebo používaný pro zásahy a ochranné přilby dle ČSN pro požární sport.

- Nejsou povolené tretry a kopačky

- Pojistky na hadicích, nástavec na stroj povolené.

Přetlakový ventil použit nebude

Nádrž, terče, základnu: dodá pořadatel

Technická kontrola: bude provedena rozhodčím na základně

Zdravotní dozor zajistí SDH Česká Lípa

 Požární útok:  proběhne dle níže uvedených pravidel.

 

Kategorie muži, ženy

 - utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní vedení s dvěma hadicemi B 75 a rozdělovačem, útočné vedení s použitím čtyř hadic C 52 a dvou proudnic. První útočný proud podstrčí hadici C s proudnicí pod barieru 200 cm x 70 cm a tuto překážku musí překonat dva členové. Druhý útočný proud musí překonat lávku 4 m x 18 cm výška 30cm a hadici vést po pravé straně lávky.Překonat překážky do výstřiku vody z proudnice musí celkem tři členové.

Každý, kdo se chce pohybovat v nástřikovém prostoru, musí překonat jakoukoliv překážku.

 Hodnocení:za nepřekonání překážek jednotlivými členy se soutěžnímu družstvu připočte k naměřenému času 5 trestných sekund za každého člena. Za nepřekonání překážky se počítá nepřekonání překážky druhým členem útočných proudů do výstřiku vody z proudnice.

Nepodsunutí hadice C pod bariérou, či vedení hadice C na opačné straně lávky, nebo přes lávku je, rovněž hodnoceno 5 ti trestnými sekundami za každý případ.

za nepřekonání překážek jednotlivými členy se soutěžnímu družstvu připočte k naměřenému času 5 trestných sekund za každého člena. Za nepřekonání překážky se počítá nepřekonání překážky druhým členem útočných proudů do výstřiku vody z proudnice.Nepodsunutí hadice C pod bariérou, či vedení hadice C na opačné straně lávky nebo přes lávku je rovněž hodnoceno 5 ti trestnými sekundami za každý případ.

 

Požární kuželník: provádí 3 členové a to rozvinutím 15 ti metrové hadice na cíl v podobě 9 ti kuželek. Každý člen si, na svůj pokus smotá hadici. Za každou neshozenou kuželku dostane každý člen 1 trestnou sekundu.                                  Materiál dodává pořadatel.

 

Hodnocení soutěže:

K času dosaženého při požárním útoku se přičtou trestné sekundy za nepřekonání překážek a požárního kuželníku. Získaný čas bude časem výsledným. Soutěž vyhrává družstvo, které bude mít v součtu nejkratší dosažený čas.

V případě shody času bude rozhodovat nejprve dosažený čas v požárním útoku. Při případné shodě i těchto časů bude rozhodovat nový pokus jednoho člena v požárním kuželníku.

 

Neplatnost pokusu:     

 • Nezavodnění čerpadla do 60 vteřin
 • Neukončení útoku do 120 vteřin
 • Nedokončení v předepsané výstroji a výzbrojí
 • Není-li sací koš našroubován před ponořením. Není-li po ukončení pokusu sešroubované celé přívodní vedení.
 • Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem         rozhodčího savice nešroubované 

Protesty a odvolání:

Za podání protestu je skládána kauce ve výši 200 Kč. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne o oprávněnosti podaného protestu.Jeho rozhodnutí je konečné. Protest se podává do 10 min. po ukončení pokusu písemně na přílohu č. 8 ze směrnice hasičských sportovních soutěží.

 

Materiálně technické zabezpečení a technická přejímka materiálu:

Každé soutěžní družstvo soutěží při požárním útoku s vlastním materiálem.Při závadě na vlastním materiálu nelze pokus opakovat. Po ukončení pokusu bude provedena namátková kontrola některého z použitého nářadí.Kontrolovaný materiál vybere rozhodčí disciplíny.

Pokud by došlo k závadě na terčích, které dodává pořadatel, rozhodne hlavní rozhodčí o případném opakování pokusu.

Kontrola soutěžících:

Kontrola soutěžících bude prováděna namátkově dle zaslané přihlášky a dle předloženého členského průkazu v průběhu soutěže.

Povrch dráhy a měření času:

Na asfaltovém povrchu na parkovišti pod nemocnicí.Měření času bude časomírou popřípadě stopkami.

 

V České Lípě dne: 31.3.2018

 

Plánek soutěžní dráhy zašleme na požádání 

 

                                  

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

Pohárová soutěž

2. ročník

 

 

Družstvo SDH :

 

 

Kategorie :

 

 

 

 

Poř.

č.

 

Jméno a příjmení

 

Datum narození

 

 

Podpis

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Vedoucí družstva :  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Datum :  .. . . . . . . . . . . . .                                                               

                                                                         Razítko a podpis

                                                                                                         

                                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .