Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ČESKÁ LÍPA

 

V 19. stol. začíná období organizované dobrovolné požární ochrany. Předchůdcem prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory nucené a placené. Základ nynějšího placeného požárního sboru byl založen v r. 1853 v Praze, kde vznikl sbor o 30 lidech. Z nich 8 bylo určeno pro obsluhu stříkaček a ostatní k metení ulic. Velitel sboru užíval titulu „hasební mistr“. Ústřední řečí byla němčina až do roku 1872, kdy byla vystřídána češtinou.
     První velký požár České Lípy byl v roce 1787 nezastavil průmyslovou revoluci. Avšak po dalším velkém požáru města v roce 1820, který téměř zničil celé město se začalo diskutovat o založení hasičstva ve městě, které by příště zabránilo tak rozsáhlým škodám. Trvalo však dlouhých 45 let než byl první dobrovolný hasičský sbor ustanoven.
      Vzorem pro založení hasičů bylo město Zákupy, kde v roce 1850 vznikl hasičský sbor, který byl prvním hasičským sborem na území střední Evropy, který však tvořili Němci. Dalším impulsem pro vznik hasičského sboru bylo založení prvního českého sboru v roce 1864, který vznikl ve Velvarech..
     První zmínky o založení sboru hasičů v České Lípě se vážou k roku 1865, kdy i v našem městě byl sbor založen.
 
 V letošním roce 2010 náš Sbor tedy oslaví již 145. výročí svého založení
 
Novodobá historie sboru je datovaná od roku 1945
      V létě roku 1945 se za účasti 85 členů ustavil smíšený požární sbor.1.předsedou byl E.Rolný a velitelem A.Svoboda..
     
     Začátky sboru po válce nebyly jednoduché, nebyly peníze, technika, oblečení a dokonce i hasičská zbrojnice. Veškerá výstroj a výzbroj, která v té době byla pocházela od Němců. Z počátku náš požární sbor působil na několika místech ve městě. Např. v Havlíčkově ul.,, Roháče z Dubé, Tržní ulici, Zámecké apod. vždy, když si sbor tyto objekty sám upravil byl nucen se stěhovat. V 80. letech se začalo hovořit o výstavbě nové hasičské zbrojnice, která nejdříve měla sídlit na okraji města, pak u řeky Ploučnice a nakonec se začalo stavět v prostorách Staré Lípy, kde stávala stodola. Všichni členové Sboru se na výstavbě podíleli a díky jejich obětavé práci se mohl Sbor stěhovat na počátku 90. let do nové zbrojnice ve Staré Lípě.
      
     Členové našeho Sboru se stali zakládajícími členy profesionálního sboru, který byl ustanoven v roce 1965. Mezi zakládající členy patřil p. Frydrych, Hájek, Svoboda, Lojda, Šedivý a další.
      
      Členové našeho Sboru  se zúčastňují pravidelně soutěží požárních družstev,ve kterých dosahují dobrých výsledku a to hlavně v přeboru jednotlivců,kde se do celostátního kola probojovala již celá řada našich členů. Z nich p.Zdražilová se v roce 1969 stala přebornicí ČSR.
   
      V roce 1979 po požáru n.p.Benzina Č.Lípa,za svůj čin obdržel p. Frydrych odznak  „Za statečnost“. Na počátku roku 2010  má náš Sbor 106 členů z toho 43  členů je do 18 let.

 

 

 60.LÉTA-ZAČÁTEK ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ

 Píše se podzim roku 1962 a při Dobrovolných hasičích města Česká Lípa začínají působit i mladí lidé, kterých se ihned po jejich zájmu ujímají zkušení hasiči.

11.září 1962 zahajují svou činnost dívky z II.základní a střední školy v Berkově ulici.. Desetičlenné družstvo mladých dívek se ihned zapojuje do práce v požární ochraně pod vedením p. Košťála Františka a Zdeňka Frydrycha. Oba vedoucí seznamují dívky ze základy hasiči a pomalu je připravují na soutěže. Jejich příprava je oceněna úspěchem a dívky vyhrávají jak okrsková, tak i okresní kola a  22. června 1963 se účastní v Terezíně krajského kola pro mládež. Přestože se jedná o kolektiv dívek, které nemají ještě dostatečné zkušenosti, podaří se jim zkušenější soupeře porazit a krajskou soutěž vyhrávají.. Přes léto pracují ve žňových hlídkách mládeže a získávají další zkušenosti.
Na podzim roku 1963, dostávají k dispozici i novou vedoucí p. Šrámkovou Hanu, která se obětavě věnuje práci s mládeži i v dalších letech.. V roce 1963 – 1964 se dívky připravují na plnění odznaku „Mladý hasič“, který všichni získaly.
V letech 1964 – 1970 se družstvo dívek vždy objevuje na prvním místě a v okrese i kraji nemá přemožitele. V letních měsících se zúčastňují žňových hlídek a chrání majetek. V roce 1966 připravují svatbu svých vedoucích p.Frydrycha a sl.Šrámkové, které se zúčastňují.. V roce 1968 utváří členky oddílu spolu s ostatními ženami, družstvo žen.
Rok 1972 je významným rokem pro mladé hasiče, kdy se sjednocuje jejich práce je vyhlášena celorepubliková soutěž PLAMEN. Oddíl mladých hasičů, který tvoří 12 členů vede sl. Palmeová Kristýna, se do této soutěže zapojuje a ze ziskem 257 bodů získává 1. místo.
V letech 1984 – 1988 byly kolektivy evidovány ve třech základních školách, při domě dětí a v dětském domově. Družstva vždy dosahovala umístění na předních místech.. Po dlouhých patnácti letech se oddílu mladých hasičů v roce 1989 opět podařilo postoupit do krajského kola, které se konala v Hrobcích v okrese Litoměřice. Zde oddíl nezklamal a v poměrně velké konkurenci obsadil 3.místo. Koncem roku došlo ke změně politické scény, která se podepsala i na nás, především novou ideou a stavbou požární ochrany
Rok 1993 se opět zapsal do podvědomí všech hasičů našeho SDH, neboť jsme opět postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo ve Vratislavicích., kde jsme obsadili 2. místo a postup na republiku nám utekl pouze o jeden jediný bod.
V roce 2002 jsme se rozhodli uspořádat 1. ročník Dětské ligy pro mladé hasiče, který tvořily dvě disciplíny a to požární útok s překážkami a požární kuželník. Tohoto prvního ročníku se zúčastnilo pouze šest kolektivů a my jsme v obou kategoriích obsadili. 3.místo.
Rok 2005 byl opět ve znamení velkých příprav na oslavy 140,založení našeho Sboru a 40.výročí založení profesionálních hasičů, které se uskutečnilo ve velkém a slavilo se před kulturním domem Crystal. Ve hře Plamen jsme v kategorii mladší opět obsadili 1. místo a v kategorii starších 3.místo.
 
Za 48 let své činnosti prošlo oddílem přes 1000 dětí, z niž někteří pracují ve Sboru i nadále, někteří se rozhodli studovat hasičskou školu a pracují jako profesionální hasiči.
O výchovu mladých hasičů se postaraly vedoucí p.Frydrychová, p.Semerádová, p.Frydrych,p.Šrámková, p.Gleichová a p. Říhová. Oddíl mladých hasičů za celou svou éru odpracoval přes 3500 brigádnických hodin, odevzdal přes 11 t druhotných surovin, zúčastnil se mnoha akcí, předvedl ukázky ze svojí činnosti
Od roku 2005 pracují v oddíle i děti mladší 6-ti let v tzv. přípravce. Průkopníky této kategorie byli Vítek Kopas, Nikolka Slezáková, Eliška Hloušková, Nicotka Prokýšková a Lukášek Honosek. V současné době v družstvu přípravky 10 dětí, do věku 6ti let.

 

 

 

ŽENY V NAŠEM SDH

Úspěchy žen jsou popsány v kronice našeho sboru, neboť nikdy nezklamaly a vždy se umísťovali na prvních místech nejen v okrese, ale i kraji či při různých pohárových soutěžích.
Taktéž z tohoto prvního družstva vyšla i přeborkyně republiky sl. Štěpánková J., která si v roce 1969 přivezla prvenství v celorepublikovém utkání a na předních místech se umísťovala po řadu dalších let.
     Členky ženského družstva vždy úspěšně pracovaly s mládeží, kdy se soutěžní družstva pod jejich vedením umísťovaly vždy na prvních místech.. Taktéž se podílely na kontrolách při žních, zajišťovali různé soutěže, hry, tábory. Nebály se žádné těžké práce a při zajišťování hasebních prací se také neztratily. Muži se sboru v nich vždy měly plnou podporu a mohly se na ně spolehnout úplně ve všem.
V průběhu své dlouhé činnosti se zúčastnily nejedné soutěže, ať už se jednalo o soutěže v okresu či kraji, ale také vyjížděly za hranice svého okresu. Město i Sbor vzorně reprezentovaly v 70. a 80. letech při pohárových soutěžích v Českém Krumlově, Jihlavě, Znojmě, Hodoníně apod. Na těchto soutěžích vždy dosahovaly na přední příčky.
Počátkem 21. století se Sbor začal omlazovat a na jejich místo začala nastupovat nová generace, kterou si samy vychovaly, především je nahrazovaly dcery. Přestože se toto družstvo vždy snažilo dosáhnout, co nejlepších výsledků, některé dosažené výsledky svých předchůdkyň pro ně byly nedosažitelné.

     Současná generace se má od té starší stále, co učit.

 

 

MUŽI V NAŠEM SDH

Tak jako družstvo žen i družstvo mužů se zpočátku utvářelo především z družstva chlapců, kteří navzájem se ženami soutěžili.

Počátky soutěží nebyly jednoduché, protože tomuto družstvu chyběla především disciplína a pořádek a také museli vystačit s materiálem, který byl k dispozici.
Přes tyto počáteční potíže se však i naši muži začali pomalu ale jistě objevovat na předních příčkách ve všech soutěžích a bylo nutno s nimi vždy počítat, protože se jen tak nedali a do soutěžení dali vše.
V 80.letech minulého století se naši muži stali nedílnou součástí i města, kdy se utvářeli jednotky požární ochrany obce a především s nimi museli počítat profesionální hasiči, neboť muži se stali jejich kolegy pro boj s ohněm. Již nevyjížděli pouze jako součást profesionální hasičů s jejich technikou, ale měli svoje vlastní vozidla, kterými se dopravovali k požárům - AVIE, CAS 32 a CAS 25. Podíleli se na zásazích nejen v okolí města, ale především zasahovali u lesních požárů. Největšího požáru, kterého se zúčastnili byl požár z ledna 2003, kdy zasahovali při požáru zámku v Zahrádkách. Rok 2003 byl ale ve znamení větších požárů i na územní města, kdy se svým zásahem podíleli na požáru diskotéky Luxor či požáru kulturního domu Centrál na Špičáku. Na tyto požáry již vyjížděli s modernější technikou i vybavením.
Soutěžní družstvo mužů se však neztratilo ani při soutěžích. Tak jako družstvo žen, tak i muži vyjížděli na různé pohárové soutěže do Českého Krumlova či Hodonínu a vždy si přiváželi přední umístění. V současné době se soutěžní družstvo mužů skládá cca z 15 členů SDH,, kteří tvoří dvě soutěžní družstva a dosahují vždy předních umístění.